Thủ tục bồi thường bảo hiểm du lịch mà bạn cần biết

1. Hồ sơ bồi thường phải được gửi kèm đầy đủ bằng chứng theo yêu cầu của Bảo Hiểm trong trường hợp chết, ốm đau, tàn tật, thương tật hay thiệt hại dẫn đến phát sinh khiếu nại theo đơn này và Người được bảo hiểm khi có yêu cầu của Bảo Hiểm phải bằng chi phí của mình cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết cho việc giải quyết bồi thường !

Để được tư vấn về bảo hiểm du lịch quốc tế vui lòng liên hệ Gody.vn - Cẩm nang du lịch 
2. Tất cả bồi thường cần được gửi đến Bảo Hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi với đầy đủ những giấy tờ hỗ trợ bảo gồm :
a. Trong trường hợp tai nạn :
- Hồ sơ bệnh án của bệnh viện hay bác sĩ cung cấp những chi tiết về tính chất của thương tật, mức độ và thời gian của thương tật, biên bản của công an nơi xảy ra tai nạn và trường hợp chết phải có một bản sao Giấy chứng tử và biên bản điều tra liên quan.
b. Trường hợp bồi thường về chi phí y tế, hỗ trợ cấp cứu, chi phí hủy bỏ/ cắt ngắn chuyến đi :
- Tất cả hóa đơn, chứng từ, vé, cuống vé, hợp đồng hoặc các thỏa thuận liên quan tới khiếu nại và trong trường hợp khiếu nại về điều trị y tế phải cung cấp đầy đủ hồ sơ bệnh án của bác sỹ trong đó ghi rõ chẩn đoán của bênh tật được điều trị và ngày thương tật bắt đầu xảy ra và bản tóm tắt quá trình điều trị bao gồm cả đơn thuốc và các dịch vụ điều trị được cung cấp.
- Trường hợp khiếu nại liên quan đến " chuyến đi bị trì hoãn ", "nhận hành lý chậm" cung cấp thêm chứng nhận của hãng hàng không hoặc hãng chuyên chở ghi rõ nguyên nhân, ngày giờ và khoảng thời gian bị trì hoãn hoặc hành lý bị chuyển chậm.
- Trường hợp bị mất giấy tờ thông hành cung cấp thêm xác nhận của Công an tại nơi xảy ra việc mất giấy tờ thông hành !