Entries from 2021-08-05 to 1 day

Đạp tới đèo ngang, tạm biệt Quảng Bình đến đất Hà Tĩnh

Sau một đêm ngủ bên bờ biển Vũng Chùa, Quảng Bình. Mình lên đường đạp về Hà Tĩnh (hơn 90 cây số), đi được vài cây thì tới chân đèo Ngang. Ban đầu mình đến gần cổng hầm bên Quảng Bình tính sẽ đạp theo Quốc lộ 1A qua hầm rồi đi tiếp qua đất …