Entries from 2020-04-29 to 1 day

LÝ SƠN 2019 - Hòn Đảo Của Tuổi Trẻ

TUỔI TRẺ, kiểu gì cũng phải 1 lần đặt chân đến LÝ SƠN mới trọn vẹn ... Mình ở Quy Nhơn, là thành phố ngập tràn các bãi biển rồi nên thật sự lúc set kèo đi LÝ SƠN mình chẳng có 1 tí hứng thú gì, thế là cũng lên mạng đọc xem review của những…