Entries from 2020-04-27 to 1 day

Thương mến tặng các bạn đồng hành năm ấy

Tình hình này chắc sớm nhất cũng phải tháng 7 may ra mới yên tâm đi chơi được. Mà nước an toàn và hợp nhất cho tháng 7 có lẽ là Mông Cổ. Dịp đó có lễ hội Nadaam, trăm hoa đua nở, đủ ấm để tắm hồ, đủ lạnh để đốt lửa nướng thịt, ăn món boodo…