Entries from 2020-04-24 to 1 day

Hoa chuông xanh- Bluebells

Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 là mùa hoa chuông xanh- Bluebells ở nước Anh. Hoa này thật ra là một loài hoa dại có ở khắp Châu Âu. Hoa Bluebells có hình dáng và màu sắc y như tên gọi. Hoa có hình như một chiếc chuông nhỏ mọc thành nhánh màu…