Entries from 2019-06-26 to 1 day

Review Nha Trang - Ninh Thuận

Có lẽ đây là chuyến đi thú vị nhất từ trước đến giờ của mình, vì được đi với người thương, được trở lại làm bản thân mình và sống 1 cuộc sống mới. Và cũng là chuyến đi đầu tiên " đi chơi còn được cầm tiền về " Là một chuyến đi hoàn toàn ng…